ਸ਼…..ਸ਼ਸ਼..ਸ਼ਾਂਤ

ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਪੰਛੀ

ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ