ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗੀਤ- 

ਪੰਚਮ ਸੁਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ 

ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ