ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਮੋਤੀ ਬਣਿਆਂ ਸੂਰਜ
ਮੈ ਫੜਿਆ
ਉਂਗਲਾਂ ‘ਚ