ਮਕੜ ਜਾਲ-
ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ
ਮੋਈ ਮਕੜੀ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ