ਬੰਦ ਬੂਹਾ
ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਘਾਹ
ਬਨੇਰੇ ਉੱਲੂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ