ਪਰਵਾਸੀ-
ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਪਿੰਡ ਨੂੰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ