ਚਰਨ ਗਿਲ

barsat…
sunni sadak
sehjey vehnda neer

ਬਰਸਾਤ…
ਸੁੰਨੀ ਸੜਕ 
ਸਹਿਜੇ ਵਹਿੰਦਾ ਨੀਰ