ਪੂਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ… 

ਡਿਗਿਆ ਮਾਹੀ ਧੜੱਮ

ਪੱਗ ਹਥੋਂ ਛੁਟੀ 

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ