ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ-

ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਜਣੇ

ਦੁਪਾਸੇ ਝੂਲਣ ਰੁਖ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ