ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਣ
ਘਾਹ ਤੇ ਵਿਛੀਆਂ
ਤਰੇਲ ਬੂੰਦਾਂ ਚੋਂ
hazaran soorj chamkan
ghah te vichhiyaan
trel boondan