ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ-
ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ
ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜ੍ਹੇ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ