ਸਤਲੁਜ ਕੰਢਾ

ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਆਏ

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ