ਨਾਟਕ ਵਿਚ 

ਸਰਵਣ ਬਣਿਆ…

ਮਾਪੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ

ਰਜਵੰਤ ਸਿੱਧੂ