ਧੁੰਦਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ…

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ 

ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ੍ਹ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ