ਪਗ ਦੀ ਪੂਣੀ-

ਸੂਹੇ ਲੜ ਵਲ੍ਹੇਟਦਿਆਂ

ਆ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ