ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ

ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ

ਝਟਕਈ ਨੇ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ