ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ 

ਰੰਗਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ 

ਉਡਦੀ ਤਿਤਲੀ 

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ