ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ
ਰੰਗਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ
ਉਡਦੀ ਤਿਤਲੀ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ