ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ
ਟੀਂਡੇ ‘ਚੋ ਨਿੱਕਲ
ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ