ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ-

ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਪੱਸਰੀ ਰਾਹ

ਸਿਮਟਿਆ ਪਰਛਾਂਵਾਂ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ