ਪੁਰਵਾਈ

ਤੇਰੀ ਗਲੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ

ਮੇਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਆਈ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ