ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ
ਗਿੱਲੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ
ਧੂੰਆਂ ਅੱਖਾ ਸਾੜੇ

ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ