ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ…

ਕਿਰਿਆ ਮਾਣਕ ਮਣਕਾ

ਟੁੱਟੀ ਡੋਰ 

ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਬੀ

ਨੋਟ: ‘ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸੁਰਗਵਾਸ।