ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਾਪ 

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਾਗੇ 

ਤੇਜ ਤੇਜ ਤੁਰਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ