ਪੈਂਦਾ ਗਿੱਧਾ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੌੜ ਵੱਜੇ

ਫੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਢੋਲ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ