ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਵੇਰ

ਉੱਡਿਆ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ

ਆਲ੍ਹਣੇ ਛੱਡ ਬੋਟ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ