ਸਟੱਡੀਟੇਬਲ ‘ਤੇ
ਪੇੰਸਿਲ ਬੋਕ੍ਸ ਬਣ ਫ਼ੱਬੇ
ਨਾਨੀ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਪਿਟਾਰੀ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ