ਹਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ‘ਤੇ

ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਵੇਖਕੇ

ਖਿੜ ਗਿਆ ਦਿਲ…

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ