ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਡਾਲ

ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ ਆਵੇ

ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਧੁੱਪ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ