ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਖ-

ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ‘ਚ ਹੰਝੂ

ਬੱਚੀ ਰੋਵੇ

ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ