ਬਹਾਰ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ –

ਸੌੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਸਫੈਦੇ 

ਕਰਣ ਮਿਲਣੀਆਂ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ