ਤੜਾਗੀ –

ਲਮਕ ਰਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ 

ਦੋ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ