ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ…

ਫਸਲ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ

ਵੇਖ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ

ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ