ਸਰਦ ਰੁੱਤ

ਬੋਟਾਂ ਬਿਨ ਆਲ੍ਹਣੇ

ਨਿਪੱਤਰੇ ਰੁੱਖ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ