ਗਲ਼ੀ ‘ਚ ਰੇਹੜੀ ਖੜਾ

ਅਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਖਾਵੇ ਰੋਟੀ 

ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ