ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦਾ ਰੁਕਿਆ
ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ
ਰੁੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ