ਅੱਧੀ ਰਾਤ 

ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ 

ਚਮਕੇ ਅਣਬੁੱਝੀ ਚਿੰਗਾਰੀ…

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ