ਸਰਦ ਰੁੱਤ…

ਬਗੀਚੀ ਗੁੱਡ ਰਿਹਾ

ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ