ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਫਾਨ 

ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ 

ਘਾਹ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ…

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ