ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ ਵੱਲ 

ਰੂੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਲੋ

ਭੌਂਕਿਆ ਕੁੱਤਾ

ਜਤਿੰਦਰ ਔਲਖ