ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਅਜੇ ਤਕ

ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਹਿਕੇ

ਬਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ…

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ