ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਵੇਰ..

ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਪਾ

ਲੱਭ ਰਹੀ ਨਨਕਾਣਾ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ

Guru purab di saver

google te search pa

labh rahi Nankana