ਯਾਦ ਆਈ-

ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੂੰਝਦਿਆਂ

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਨਾਮ੍ਹੋ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ