ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ 

ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ

ਮੋਢਾ ਵੀ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ