ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ —

ਨਿੱਕੇ ਹਥਾਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਫੜੀ 

ਗਰਮ ਗਲਾਸੀ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ