ਘਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ

ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾਈ

ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ