ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ…

ਲਹੌਰ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ

ਚਿੱਟਾ ਗੁਲਾਬ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ