ਤਿੱਤਲੀ ਲੁਕਾਇਆ

ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪੰਖ ਖਿਲਾਰ

ਪੀਲਾ ਫੁੱਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ