ਕੱਬਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੱਫਾ 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 

ਉੱਲਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ