ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

ਰੋਸ਼ਨ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ

ਸੀਖਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ